Băng tải chuyên dụng ngành khai thác đá, dược, chế biến thực phẩm,..