Dây curoa răng tăng tốc, giảm tốc: 1422v320, 1922v1420, 1322v230.... đủ thông số